Het wachtwoord van vandaag is “Angst” Wat vertelt angst ons? Wat is de essentie van Angst? Iedereen krijgt ermee te maken. Angst is een onvermijdelijk universele constante van het menselijke bestaan. Jaël deelt zijn ervaringen met angst en we gaan op onderzoek op welke wijze we het thema ‘Angst’ vanuit een filosofisch perspectief kunnen adresseren. Het is een podcast geworden waar niet iedereen de moed voor zal kunnen opbrengen om hem te beluisteren want de inzichten die in dit gesprek ter tafel komen zijn ronduit ‘beangstigend’. Maar wat is de impact van het vermijden van ‘Angst’? Is een leven zonder ‘angst’ misschien wel het meest beangstigend van alles? Wie luistert en huivert komt misschien tot een bemoedigend antwoord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *