Het wachtwoord van vandaag is "Onderscheid". Voorts hebben we het over onderscheid tussen het waarnemen en de theorie die de waarnemingen duiden. Daarnaast komen een aantal aspecten naar voren over wat de criteria zijn waaraan een aspirantlid van de BongoClub moet voldoen. Ook wordt er in die zin nog een verwijzing gemaakt naar een fundamentele antropologische dimensie zoals die gepresenteerd wordt in het stelsel van de "Human Types" uit de traditie van het gedachtegoed van "De Vierde Weg".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *