Podcast_Paars

Werken aan jezelf

Het wachtwoord van vandaag is “Werken aan jezelf”

Voor wie geïnteresseerd is in deze podcasts is het vanzelfsprekend dat je een bepaalde appreciatie hebt voor ‘waarden’ en ‘betekenissen’ die zich niet op een positivistische of wetenschappelijke manier laten omschrijven. Na een aantal filosofische omzwervingen komen we in dit gesprek op de vraag uit of een mens niet fundamenteel ‘religieus’ is zich daarmee fundamenteel onderscheid van de andere dieren? Er is een geleefde wereld de we op een dagelijkse basis aan de lijve ervaren en er is een wetenschappelijke wereld die de leefwereld wil reduceren tot meetbare entiteiten. Het willen verenigen van die twee werelden is een project waarmee de filosofische mens zich al sinds jaar en dag mee heeft bezig gehouden. Of er ooit een positief einde zal komen aan dat project is op zich al een filosofische vraag die zich niet gemakkelijk absoluut laat beantwoorden.

Luister verder »
VRIJHEID

Vrijheid

Het wachtwoord van vandaag is “Vrijheid”

We spreken vaak over ‘vrijheid’ alsof we allemaal precies weten wat we daaronder verstaan. Het gesprek heeft niet veel nodig om ons te laten zien dat we het hier hebben over een extreem complex denkbeeld dat een haast oneindige veelheid aan perspectieven en invalshoeken te bieden heeft. Een belangrijk aanknopingspunt is de vraag in hoeverre we zelf los van de externe omstandigheid in staat zijn ‘vrijheid’ te ervaren of te creeëren. Geld lijkt een soort ultieme voorwaarde te zijn om de invloed op de externe wereld naar je hand te zetten maar hoeveel zekerheid (vrijheid) kan je afleiden uit de manier hoe de mens met geld is omgegaan door de geschiedenis heen. Dit is een call die je voor geen goud had willen missen!

Luister verder »
Koning

Koning

Het wachtwoord van vandaag is “Koning”
Wat is er toepasselijker om het vandaag op “Koningsdag” te hebben over het begrip ‘Koning’? Na het zetten van een aantal historische krijtlijnen over het koningschap door de eeuwen heen komen we al gauw in het gesprek over wat de beste staatsvorm is. Vandaag storten we ons dus quasi onbedoeld in het domein van de politieke filosofie. Gek genoeg valt er in deze tak van de filosofie een hoop te ontdekken.
Plato was de eerste grote filosoof heeft er in ‘de Republiek’ behoorlijk wat tijd en ruimte aan deze tak van de filosofie heeft gespendeerd en daarbij de zo door ons geroemde democratische staatsvorm flink in vraag te stellen. Plato vond het allemaal maar niks die democratie die hij de ‘tirannie van het volk’ noemde; precies datgene waar ze in Athene juist zo trots op waren!
Wat zijn de lessen en paralellen met het huidige politieke landschap en wat kunnen we leren van dat wat de filosofen over het begrip ‘Koning’ hebben gezegd? Pak er alvast maar een lekker Oranjebittertje bij want dit wordt een ‘Koningsdag’ om nooit te vergeten!

Luister verder »
Identiteit

Identiteit

Het wachtwoord van vandaag is “Identiteit”

Wie ben ik echt? Dat is een vraag die de meeste mensen een mensenleven lang blijft achtervolgen. Het is derhalve dé perfecte filosofische vraag bij uitstek; de vragen waar we ons niet van af lijken te kunnen wenden maar die tegelijkertijd ons nooit een definitief antwoord lijken te geven. In deze call komen aan de hand van een aantal intuïties uit bij de manier waarop we aan onze identiteit werken en hoe dit proces gaandeweg van aard en intentie verandert. Het moment dat een mens over het algemeen op zoek gaat naar ‘bijzondere’ kennis – de kennis die niet in het normale leven zomaar voorhanden is (zoals Ouspensky dat pleegde te framen) – op het moment dat we een fundamentele breuk in onze identiteit ervaren. Een relatie komt ten einde, we worden gedwongen een andere professie te kiezen, een ziekte…. het zijn cruciale momenten waarop een mens zich de vraag stelt: “Wie ben ik écht?” Bent u er al in geslaagd om daar een sluitend antwoord op te formuleren?

Luister verder »
Atlruïsme

Altruïsme

Als je naar de mens kijkt vanuit een evolutionaire lens dan rijst de vraag wat het voordeel is van ‘altruïsme’ . Wat is het voordeel om iets voor een ander te doen ten koste van je eigen belang? Antwoorden liggen voor de hand en toch is het interessant om te zien wat er zichtbaar wordt als een begrip als ‘Altruïsme’ eens op de filosofische pijnbank leggen. Waarom houden moeder ‘automatisch’ van hun boreling? Wat is het voordeel om aardig te zijn tegen iemand die je niet kent en waarvan de kans heel klein is dat hij of zij je ooit zal ‘terugbetalen’? Via Darwin en Steven Pinker komen we tot een aantal slotgedachten waarmee we de dag, met al zijn wederwaardigheden, met een altruïstische blik kunnen tegemoet treden.

Luister verder »
Denken

Denken

Het wachtwoord van vandaag is “Denken”

‘Een mens streeft naar weten en wel van nature’ is een uitspraak van Aristoteles waarin hij wijst op de onstuitbare honger van de mens om ‘te weten’. Het is een gedachte die aansluit bij het idee een ‘denkend dier’ is en met het gebruik van zijn ‘rationaliteit’ zich juist ook onderscheid van een dier. Denken en de manier waarop we denken en de reden dat we op een bepaalde manier denken zijn fundamentele filosofische vragen die deze ochtend weer de kop op steken in de ‘Wake Up Call’ van de BongoClub. Het denkparcours doet weer vele exotische tussenstops aan in allerlei gedachten uit de ‘wijsheid van de wereld’ maar komt uiteindelijk wel tot een mooie slotgedachte waar de functie van het ‘wachten’ in het denken (wachtwoord) het verschil lijkt te gaan uitmaken in het denken als een dier, of het denken als een ‘animale rationale’. Wat denkt u? We horen het graag in de comments!

Luister verder »
Verwachtingen

Verwachtingen

Het leven is vol verwachtingen. En wat doen we als die verwachtingen niet uitkomen? Want dat niet al onze verwachtingen uit kunnen komen is een realisatie die ieder mens ergens in zijn kindertijd wel opdoet. Walhalla bestaat niet en de hemel is alleen voor gelovigen een uitzicht op een wereld die je op geen enkele manier meer zal teleurstellen. Maar wat is de implicatie als we er naar streven ons aardse leven aan een dergelijke transcendente utopie te willen laten voldoen? Een leven zonder teleurstellingen is dat nog wel een leven dat we de moeite waard vinden om te leven? Het antwoord laat zich raden en toch komen er in deze call weer een aantal verrassende perspectieven naar voren die ons begrip van ‘verwachtingen’ en ‘teleurstellingen’ in een ander daglicht plaatsen. Precies dat wat we van een ‘goede’ call verwachten! Hahahaha….. Klik maar gauw op play want we willen graag jouw verwachtingen flink op de proefstellen!

Luister verder »

Egoïsme

Max Stirner’s ‘The Ego And It’s Own’ is een boek dat in zijn controverse, veel vragen oproept en veelal onbeantwoord laat. Het fundamentele uitgangspunt lijkt te zijn dat het subject in een inauthentieke relatie staat ten aanzien van zijn eigen belang. Het subject stelt zijn eigen belang achter ten opzichte van ideeën en concepten extern aan hem zelf. Stirner opent hiermee het debat over het statuut van egoïsme waarmee hij lijkt te willen stellen dat er geen ethisch appél op egoïsme kan zijn – in de affirmatie of de ontkenning – maar dat egoïsme rationeel te funderen is. Heden ten dage sluit de descriptivieit van dit rationeel egoïsme aan bij de descriptiviteit van psychologisch egoïsme waarin het egoïsme als een fundamentele antropologisch constante wordt aangenomen.

Luister verder »
Angst

Angst

Het wachtwoord van vandaag is “Angst”

Wat vertelt angst ons? Wat is de essentie van Angst? Iedereen krijgt ermee te maken. Angst is een onvermijdelijk universele constante van het menselijke bestaan. Jaël deelt zijn ervaringen met angst en we gaan op onderzoek op welke wijze we het thema ‘Angst’ vanuit een filosofisch perspectief kunnen adresseren. Het is een podcast geworden waar niet iedereen de moed voor zal kunnen opbrengen om hem te beluisteren want de inzichten die in dit gesprek ter tafel komen zijn ronduit ‘beangstigend’. Maar wat is de impact van het vermijden van ‘Angst’? Is een leven zonder ‘angst’ misschien wel het meest beangstigend van alles? Wie luistert en huivert komt misschien tot een bemoedigend antwoord.

Luister verder »

Filosofie

Het wachtwoord van vandaag is “Filosofie”

Wat betekent het woord filosofie en wat is de waarde van de verschillende filosofische disciplines vandaag de dag nog in de verschillende antropologische disciplines zoals ‘coaching’, ‘psychologie’, ‘sociologie’, ‘religie’ etc.? In dit zeer levendige gesprek komen veel van de verschillende facetten van de ‘klassieke’ filosofische vaardigheden aan bod en worden er een aantal ook daadwerkelijk meteen toegepast. Wat betekent een bepaald begrip? In hoeverre speelt een bepaalde filosofische traditie onbewust een belangrijke rol in hoe we over ons zelf en wereld denken? In welke mate zijn deze ‘hiaten’ van belang om op te vullen als je met mensen werkt en een verschuiving in hun leven wil faciliteren? Vragen die van een mogelijk antwoord worden voorzien omdat het ultieme filosofische uitgangspunt het fundamentele credo van Socrates blijft ‘Ik weet dat ik niets weet’ of zoals het in de Challenge geponeerd wordt: “Ik weet dat ik niets zeker weet’. Eet smakelijk!

Luister verder »

Graduate Call Kerstin Vonkeman

Hoe is het met ‘Kerstin Vonkeman/Schuurink’

Kerstin is een Tools4life graduate die de Challenge (toenmalige UYL) al meer dan 12 jaar geleden heeft gedaan. Wat is er de afgelopen jaren allemaal gebeurd en op welke manier speelt transformatie en het gedachtegoed van het werk van Tools4life/NMG nog een rol in haar leven. Het wordt een zeer geanimeerd gesprek waarin we gelijk maar een aantal grote thema’s de revue laten passeren. Het gaat over relaties en het belang van communicatie. Het gaat over angst en hoe fundamenteel dat kan zijn voor de manier waarop je je leven inricht. Het is een animerend gesprek dat alle kanten van het filosofisch spectrum aandoet en smaakt naar meer!

Luister verder »

DeeMoed & BDSM

Het wachtwoord van vandaag is “Deemoed”

Het gesprek begint, zoals altijd met een onderzoek naar de verschillende betekenissen en etymologische afstamming van het begrip dat hier ter tafel komt. We vragen ons af of deemoedigheid een inspirerend potentieel kan zijn en of een potentieel een absolute status kan hebben. Het gesprek wordt echter pas echt ‘inspirerend’ als Jaël Rauter het begrip ‘deemoed’ in verband brengt met BDSM en de leerstellingen van Freud, de mentor van Jung en de aartsvader van de psycho-analyse. Vragen die dan onvermijdelijk naar bovenkomen zijn in de trant van ‘Waarom wil iemand zich onderwerpen?’ ‘Waarom is angst zo’n aantrekkelijk gegeven?’ en ‘is het verkeerd om je onderdanigheid uit te leven?’ Al met al weer genoeg stof om je filosofisch over op te winden!

Luister verder »

Veréénzelviging

Make My Day 12 04 2021

Het wachtwoord van vandaag is “Veréénzelviging”

Het gaat al gauw over aandacht, en zelfherinnering en of er een mogelijkheid bestaat om een duale of gespleten aandacht te hebben. Een verband tussen het ‘Eénzelvigen’ en ‘Ego’ licht voor de hand, zeker als Jaël de discussie probeert uit te breiden met een nogal exhaustieve en conceptuele verhandeling over de relaties tussen ‘ego-inflatie’ en het collectief onderbewuste en de Archtypen van Jung. Gelukkig steekt onze geachte StandUpCoach daar een stokje voor om het gesprek nog enigszins binnen de context van het wachtwoord te houden. Het levert wederom een levendig gesprek op dat de gemoederen nog lang zal bezighouden….(een minuutje of 56 hahahah..) Veel plezier!

Luister verder »

Waardigheid

Het wachtwoord van vandaag is “Waardigheid” We zijn er allemaal getuige van dat er deze dagen in het politieke en publieke debat veel op het spel staat als het gaat om de waarden die we allemaal zo belangrijk vinden. Wat kunnen we zeggen over de ‘waardigheid’ van de politieke hoofdrolspelers van dit moment? Om daar enigszins een gerede poging te doen om daar iets zinnigs over te zeggen wordt het al gauw duidelijk dat we wel een bepaalde ‘intuïtie’ hebben bij het begrip “waardigheid” maar dat het toch nog niet zo makkelijk is om een concreet criterium te definiëren dat we aanhouden om de ‘waardigheid’ van iemand te kunnen inschatten. Wat maakt dat we iemand ‘waardig’ vinden? Wat ligt daarbij aan ten grondslag? En meer, is ‘waardigheid’ een absolute waarde of kunnen het ons permitteren om daar enigszins losjes mee om te springen? Interessante vragen die allemaal aan bod komen in deze podcast van de BongoClub!

Luister verder »

Liegen als Pinokkio

Het wachtwoord van vandaag is “Liegen” “Mevrouw de voorzitter, ik heb gelogen. Mijn eer en geweten dwingt mij dit te bekennen. Ik treed af” Hoe toevallig dat onze grote leider gisteren – uitgerekend op Witte Donderdag, de dag dat Judas Jesus verraadt – zo ongelofelijk de schijn tegen zich heeft en nog steeds van zijn eigen gelijk overtuigd lijkt. Wat staat hier eigenlijk op het spel? Wat zijn de consequenties als we ook dit weer ‘door de vingers zien’? Opnieuw openbaart zich hier een fundamenteel ethisch dilemma – het zal toch niet weer zo laat zijn – waar de mensheid, en dus ieder mens, steeds opnieuw mee te maken krijgt; kies ik voor wat fundamenteel ‘het juiste’ is als dat wat je eer en geweten je ingeeft, of laat je de belangen (lees: consequenties) zwaarder wegen en kies je toch voor de uitverkoop? Deze kernvraag biedt ruimte voor een interessante discussie, hier in de Bongoclub

Luister verder »

Reproductie van de Perfecte Intelligentie

Het wachtwoord van vandaag is “Reproductie” Hoe toevallig als je net een zoveelste promotie hebt gelezen over een of andere software die het heel gemakkelijk maakt om teksten voor je te ‘produceren’ op basis van het reproduceren van bestaande content. Kunstmatige Intelligentie; is dat een verbetering of moeten we dat juist vrezen? Het is het begin van een ethische discussie die ons weer in allerlei uithoeken van het menselijke denken brengt. Hoe schat je kansen in en in hoeverre kan A.I. ons daarbij helpen? Het beslechten van dilemma’s is misschien wel de belangrijkste menselijke exercitie die ons vaak meerdere keren per week of per dag in ons hoofd om antwoorden komt bedelen.

Luister verder »

Alles Begint Met Helderheid

Het wachtwoord van vandaag is “Helderheid” Al meer dan 9 jaar resoneert de uitspraak van Brendon Burchard door mijn mentale decor: ’It all starts with clarity”. Het heeft even geduurd maar ik heb eindelijk de draagwijdte van deze uitspraak weten om te zetten tot een concrete message die precies aansluit bij wat ik de deelnemers aan mijn trainingen al meer dan 17 jaar geef. Ik geef geen antwoorden wat iemand ‘moet doen’ omdat ik dat ook niet weet. Ik geef geen tips of trucs omdat je dondersgoed zelf kan bedenken ALS je eenmaal helderheid hebt. Helderheid over wie je wil zijn. Helderheid over wat je dacht zeker te weten. Helderheid over het verschil tussen jouw beleving en de realiteit. Alles in je leven, alles….begint met helderheid. Als je niet meer weet hoe je aan je inkomen moet komen omdat Corona roet in het eten kwam gooien. Als je niet meer weet hoe je de verliefdheid weer in je relatie moet brengen. Als je eindelijk je eigen bedrijf wil beginnen. Als je niet iedere keer wil afwachten of voegen naar wat anderen van je willen. Helderheid is wat ik geef d.m.v. filosofische reflecties en het delen van wat dan zichtbaar (helder) wordt. U bent van harte uitgenodigd!

Luister verder »

Liefde en Angst

Het wachtwoord van vandaag is “Liefde en Angst”

Waarom zijn we zo bang voor de liefde? De liefde is toch misschien wel de expressie van het ultieme geluk van de mens? Je niet veilig voelen in een relatie omdat je het gevoel hebt dat je elkaar niet kan bereiken in het hebben van die angst is misschien wel het meest angstige van de liefde. Het zijn maar een paar van de vele reflecties die vandaag aan de orde komen in het ‘filogofisch’ onderzoek naar wat het is om mens te zijn. Doet u mee?

Luister verder »
Schaamte

Schaamte

Het wachtwoord van vandaag is “Schaamte” Wat is de filosofische draagwijdte van dit begrip? In hoeverre laten we ons handelen bepalen door schaamte en wat is de fundamentele voorwaarde voor schaamte? Het gesprek neemt een verrassende wending als Jaël de relatie tussen ‘liefde en haat’ aan de orde brengt in zijn eigen rubriek “ForeverJung” waarin hij vanuit een Jungiaans perspectief naar deze dualiteit kijkt en relateert aan het wachtwoord van vandaag.

Luister verder »

Transformationeel Leiderschap

Het wachtwoord van vandaag is “Transformationeel Leiderschap” We hebben het over de associaties en connotaties van deze woorden die maar al te vaak en al te gemakkelijk voor begrepen worden aangenomen. Wie zich de moeite getroost om op het internet deze term even te googlen komt al snel de meest prachtige omschrijvingen tegen die intuïtief zeer invoelbaar zijn maar in hun essentie soms behoorlijk dubbelzinnig. Het gesprek komt wederom bij Kant uit en zijn visie op wat ‘het goede’ is omdat het ethische element in een dergelijke discussie niet te vermijden is.

Er wordt weer lustig op los ge-dialectiseerd en je bent van harte uitgenodigd je eigen gedachten en overwegingen aan het zelfde proces te onderwerpen. Wat ‘dialectiseren’ inhoudt wordt in deze call zeer duidelijk!

Luister verder »

Medische Ethiek

Het wachtwoord van vandaag is “Betrekkelijkheid”

Aan de orde komen o.a. het belang van verhalen voor de betekenisgeving in je leven en dat betrekkelijkheid ook gezien kan worden als ‘relativering’ waarin al een verwijzing zit naar ‘relaas’ of te wel ‘een verhaal’.

In het gesprek komen we uiteindelijk ook uit op het geloof en medisch ethische vraagstukken en wie uiteindelijk mag bepalen over zijn eigen leven. Het is een enerverend call waarin we terloops ook nog het belang van ‘Hoop’ opnieuw even relativeren in de bovenstaande context.

Luister verder »

Mythen

Wat is de semantische betekenis van “mythe’ en op welke manier kennen we het woord. Zijn ‘Mythen” slechts ‘verhalen’ die ons geruststellen over dingen waar we geen verklaring voor hebben of kunnen mythen ook een functie hebben om te ontwaken?

Luister verder »

Onderscheid

Het wachtwoord van vandaag is “Onderscheid”.
Voorts hebben we het over onderscheid tussen het waarnemen en de theorie die de waarnemingen duiden. Daarnaast komen een aantal aspecten naar voren over wat de criteria zijn waaraan een aspirantlid van de BongoClub moet voldoen. Ook wordt er in die zin nog een verwijzing gemaakt naar een fundamentele antropologische dimensie zoals die gepresenteerd wordt in het stelsel van de “Human Types” uit de traditie van het gedachtegoed van “De Vierde Weg”.

Luister verder »

Hoop en leiderschap

‘Zonder Hoop Vaart Niemand Wel’ behoort tot de canon van Nederlandse gezegden die niet uit onze cultuur te bannen is. Dan moet er wel een kern van waarheid in zitten. Toch wordt het begrip ‘Hoop’ in contrast met het begrip ‘Leiderschap’ enigszins problematisch

Luister verder »

Levensidealen

Wat drijft een mens en waar worden we door aangetrokken? Iedereen is wel ergens op uit en heeft daarbij een bepaald idee voor ogen. De realiteit van dit ideële beeld is leidend maar is dat ook een voorwaarde om dit idee realiteit te laten worden?

Luister verder »

A-Sociale Media

De sociale media zijn als fenomeen niet meer te vermijden. Ze zijn overal aanwezig en of je nu veel op weinig op één van de bekende platvormen vertoeft maakt weinig uit want de sociale rol van sociale media ontgaat haast geen enkel ‘modern’ mens, toch?

Luister verder »
De dag na de verkiezingen

De Dag Na De Verkiezingen van 2021

Gisteren hebben nog heel wat getwijfeld maar vandaag komt aan alle onzekerheid een einde. De uitslagen zijn binnen en hoe je het ook bekijkt het zijn zeer verrassende uitslagen. Maar niet iedereen is blij…wat nu?

Luister verder »
Twijfel

De Keuze van de Twijfel

De dag voor de verkiezingen zijn er altijd nog een hele hoop mensen die ‘zweven’ en het allemaal nog even niet weten. Jaël weet heel zeker dat hij niet gaat kiezen. Weten de broeders filosofen hem aan het twijfelen te brengen?

Luister verder »
Vertrouwen

Vertrouwen en Cynisme

Hoewel het lijkt alsof deze twee begrippen mijlenver uit elkaar liggen lijkt er toch een verrassend verband te zijn. Er is een overeenkomstig aspect dat mogelijk het alom tanende vertrouwen en opkomend cynisme verklaart en mede kan ontzenuwen…

Luister verder »
De Goede Sier van de Bowerbird

De Goede Sier van de Bower Bird

Wat is goede sier en is het een exclusieve faculteit van de mens? Als je in het dierenrijk gaat kijken zijn er opvallende voorbeelden te vinden van dieren die zich een slag in de rondte werken om hun goede sier op orde te krijgen…

Luister verder »
Rinus Gerritsen Golden Earring

One More Radar Lover Gone!

Vandaag is het de dag van de nationale tribute aan de Golden Earring die noodgedwongen zeer plotseling moest stoppen vanwege de ziekte van George Kooymans. Tijd voor reflectie en herinneringen uit de oude doos

Luister verder »