Play Video
Het wachtwoord van vandaag is “Schaamte” Wat is de filosofische draagwijdte van dit begrip? In hoeverre laten we ons handelen bepalen door schaamte en wat is de fundamentele voorwaarde voor schaamte? Het gesprek neemt een verrassende wending als Jaël de relatie tussen ‘liefde en haat’ aan de orde brengt in zijn eigen rubriek “ForeverJung” waarin hij vanuit een Jungiaans perspectief naar deze dualiteit kijkt en relateert aan het wachtwoord van vandaag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *