Play Video
Het wachtwoord van vandaag is “Vrijheid” We spreken vaak over ‘vrijheid’ alsof we allemaal precies weten wat we daaronder verstaan. Het gesprek heeft niet veel nodig om ons te laten zien dat we het hier hebben over een extreem complex denkbeeld dat een haast oneindige veelheid aan perspectieven en invalshoeken te bieden heeft. Een belangrijk aanknopingspunt is de vraag in hoeverre we zelf los van de externe omstandigheid in staat zijn ‘vrijheid’ te ervaren of te creeëren. Geld lijkt een soort ultieme voorwaarde te zijn om de invloed op de externe wereld naar je hand te zetten maar hoeveel zekerheid (vrijheid) kan je afleiden uit de manier hoe de mens met geld is omgegaan door de geschiedenis heen. Dit is een call die je voor geen goud had willen missen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *