Bereik je Doel In 7 Stappen

Bereik Elk Doel In 7 Stappen

Inhoudsopgave

Om succesvol je persoonlijke of zakelijke doelstelling te halen kun je niet zonder een duidelijk en strategisch plan van aanpak. Met behulp van de het onderstaande 7 stappen ben je in staat een strategisch plan op te zetten waarmee je in principe elk doel kunt bereiken.

STAP #1: Omschrijf je doel in een specifieke gebeurtenis en uitkomst

Als je wilt dat jouw droom werkelijkheid wordt moet je deze droom specifiek definiëren aan de hand van concreet omschreven acties. Zodra het bereiken van jouw doel opgedeeld is in concrete stappen, kan het je het managen. ‘Gelukkig zijn’ bijvoorbeeld is geen gebeurtenis noch een actie. Als je er op uit bent om jezelf te committeren aan een bepaald doel, definieer dan wat je precies wilt in heldere en specifiek bewoordingen.

 STAP #2 Omschrijf de verschillende stappen van je doelstellingen in meetbare gebeurtenissen.

Hoe ben je anders in staat om de mate van jouw voortgang te bepalen, laat staan om te checken of je je einddoel hebt gehaald? Bijvoorbeeld, hoeveel geld wil je hebben omgezet op welk specifiek moment.

STAP #3 Zet je doelstellingen uit in een tijdspad

Op het moment dat je precies hebt bepaalt wat het is dat je wilt, moet je een beslissing nemen binnen welke tijdslimiet je dit doel gerealiseerd hebt. De deadline geeft je een bepaald gevoel van urgentie en zingeving, die op haar beurt zal dienen als een belangrijke motivator en voorkomt uitstel – of erger – afstel.

 STAP # 4 Kies een doel dat je kunt controleren

In tegenstelling tot dromen – die je toestaan te fantaseren over gebeurtenissen waar je geen controle over hebt – heeft het verwezenlijken van een concreet doel te maken met aspecten van je bestaan waar je wel enige controle over hebt en die je dus dien ten gevolge kan beïnvloeden. Streef in het bepalen van je doel er naar wat je kunt creëeren en niet wat buiten je mogelijkheden ligt.

STAP #5  Plan een strategie dat je naar je doel zal brengen.

Het najagen van een doel vraagt een serieuze inschatting van alle mogelijke obstakels én alle hulpbronnen waar over je kan beschikken. Hulpbronnen zijn een cruciale ‘tools’ in het overwinnen van mogelijke obstakels in de realiteit. Wilskracht is onbetrouwbaar, een gammele brandstof omdat het voor een belangrijk deel gebaseerd is op emoties. Het is een noodzaak om jouw omstandigheden, je schema’s en je verantwoordelijkheid op zodanige wijze in te programmeren dat ze je alle drie zullen ondersteunen, ver nadat die eerst emotionele ‘high’ verdwenen is. Het leven is vol met verleidingen en kansen om te falen. Deze verleidingen en kansen strijden om jouw aandacht voor de meer constructieve en taak-georiënteerde acties. Zonder een duidelijke programmering zal je zien dat het veel lastiger is om koers te houden.

STAP #6 Verdeel je doel in kleinere stappen

 Grote levensveranderingen gebeuren niet vanzelf. Ze gebeuren stap voor stap. Een gelijkmatig proces door het nemen van weloverwogen, realistische stappen, produceert uiteindelijk de resultaten die je wilt. Ken deze stappen voor dat je begint.

STAP #7  Wees aanspreekbaar op de voortgang naar het doel.

Zonder aanspreekbaarheid zijn mens geneigd om zichzelf om de tuin te leiden. Als je precies weet wat je wilt, wanneer je het wilt – en er zijn echte consequentie voor het geval je dat niet haalt – zal de waarschijnlijkheid dat je je doel zult halen sterk toenemen. Zoek iemand in je familie of vrienden waarvan je weet dat die het lef heeft om je aan te spreken op het halen van de verschillende stappen binnen het gestelde tijdspad. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het maken van periodieke rapporten van je voortgang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *