C’est le Ton Qui Fait la Musique!

C'est le Ton Qui Fait la Musique!

Inhoudsopgave

Uit onderzoek is gebleken dat de betekenis van wat partners tegen elkaar zeggen slechts voor 7% bepaalt wordt door louter de betekenis van de woorden die er gebruikt zijn. Tegelijkertijd wordt 38% van onze duiding van de communicatie bepaalt door de manier waarop iets gezegd is. En dan met name de toon waarop iets gezegd is. De Fransen zeggen niet voor niets: “c’est le ton qui fait la musique”

Woorden die in wezen neutraal zijn kunnen door een sarcastische manier van uitspreken als zeer neerbuigend en kwetsend worden ervaren. Terwijl we eigenlijk altijd al wel geweten hebben dat de manier waarop je iets zegt zoveel meer zegt dan alleen de betekenis van de woorden is het toch verstandig om eens nader te onderzoeken wat de impact is op de kwaliteit van je relatie als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe je je stem enigszins verbuigt, je volume verandert of op een andere toonhoogte spreekt.

 
Volgens een recent onderzoek – die honderden gesprekken bestudeerde van stelletjes gedurende relatie-therapie sessie’s – jouw ‘tone of voice’ zou wel eens de doorslaggevende factor kunnen zijn in het bepalen of jouw relatie een succes wordt of niet.

DE UITKOMSTEN

Gedurende twee jaar hebben onderzoekers van de universiteit van Southern California honderden gesprekken opgenomen tijdens huwelijks therapie sessie’s. De onderzoekers analyseerde de opnames op basis van dingen zoals toonhoogte, intensiteit en zelfs fluctuaties in de stem die een indicatie kunnen zijn voor momenten van intense emotie. Ze keken ook naar de impact die dat had op de reactie van de ander. Het is dus geen studie van emoties maar de rol die de tone of voice speelt in het ervaren van emoties.

Om de data te vergelijken analyseerde een andere groep wetenschappers het gedrag van de stellen waarbij ze met name letten op positieve kwaliteiten zoals ‘acceptatie’ of negatieve kwaliteiten zoals ‘schuld’. Na vijf jaar werden de stellen opgezocht en gingen de onderzoekers kijken of er  veranderingen er waren opgetreden in de relatie.

Wat de onderzoekers toen ontdekte bevestigde wat velen van ons al misschien intuïtief hadden aangevoeld – dat communicatie niet zozeer gaat over wat er gezegd wordt maar vooral over hoe het gezegd wordt. De gegevens lieten duidelijk zien dat je aan de hand van de kwaliteit van de ‘tone of voice’ een veel betere inschatting kan maken over het gedrag van de partners en het verdere verloop van de relatie dan aan de hand van louter het gedrag. Therapeuten, coaches en onderzoekers weten al heel lang dat de manier hoe partners met elkaar communiceren en hun problemen met elkaar bespreken belangrijke implicaties kan hebben op de gezondheid van hun relatie.

Het gebrek aan efficiënte en betrouwbare ‘tools’ waarmee je deze belangrijke parameters van een gesprek kan meten is echter een belangrijke belemmering om op een effectieve manier deze ‘sluipmoordenaar’ van iedere relatie tijdig in het vizier te krijgen. De belangrijkste tool die we allen tot nu toe gewoon in ons zelf voorhanden hebben is het bewustzijn dat onze ‘tone of voice’ meer kapot kan maken dan we misschien in eerste instantie geneigd zijn te denken.

WAT COMMUNICEERT JOUW ‘TONE OF VOICE’?

Het is en blijft natuurlijk niet zo eenvoudig om de gesprekken tussen jou en je partner altijd maar op te nemen laat staan te analyseren. Het is daarom des te meer een zaak van bewustwording en realisatie dat de manier hoe je spreekt een grote impact kan hebben op het gedrag van je partner. Je kunt daarbij de volgende aspecten van je stemgebruik in ogenschouw nemen:
 

TOONHOOGTE

Toonhoogte gaat over hoe hoog of hoe laag jouw stem gaat. Een overmatige hoge toon kan de indrukwekkend van onvolwassenheid en defensiviteit. Als je een zin eindigt met een hogere toon dan dat je hem begint dan wek je de suggestie van een vraag en twijfel teweeg brengen bij je partner.

TEMPO

Hoe snel of langzaam spreek jij als je met je partner midden in een echtelijk dispuut zit? Wees je eens meer bewust van je tempo. Als je vertraagt kan je je partner helpen om je te blijven volgen wat je zegt en zullen ze beter in staat zijn om je boodschap op te nemen. Als je te langzaam gaat kan dat overkomen als neerbuigend en aanvallend. Om je boodschap echt goed te laten overkomen heb je je te focussen op je articulatie en je boodschap zo helder mogelijk te formuleren terwijl je dat op een gelijkmatig tempo doet.

VOLUME

Dit zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn – schreeuwen tegen je partner zal alleen maar averechts voor je werken – of gaan ze terug schreeuwen of ze trekken zich terug. In plaats daarvan, als je iets wilt benadrukken kan je proberen langzamer te spreken. Pauzeer op de belangrijke punten of geef je partner de ruimte om over je punt na te denken.

TIMBRE


Timbre is de emotionele kwaliteit van je stem – de houding waarmee je je boodschap brengt. Je partner kan dit gebruiken om zijn of haar begrip voor wat je zegt te vergroten. Oefen eens wat vaker om je stem te beheersen en luister eens met een ‘outside’ oor naar hoe jouw stem klinkt (gefrustreerd, gehaast, gelukkig, verdrietig) en wordt je meer en meer bewust hoe jouw houding de aard en kwaliteit van jouw stem beïnvloedt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *