Een hele goeie dag en welkom bij een nieuwe aflevering van ‘Franks Boekenkast’, waarmee we opnieuw een duik gaan nemen de ‘De Wijsheid van de Wereld’. In al dit mooie boeken dat de pronken, de pracht en praal om opengeslagen te worden om hun wijsheid te kunnen delen met eenieder die dat maar wil. Maar ja, sommige boeken zijn niet erg meer in vraag en staan hier maar een beetje stof te vangen dus ik denk weet je wat later anders even met onze mentale decor doorheen gaan. Hier en daar nog even wat idee√´n opstoffen en dan naar boven krijgen. En ik kreeg laatst een telefoontje van iemand die zei joh, die Frank, jaja, luister ‘es man, jij hebt allemaal van die leuke video’s, en ik moet eerlijk zeggen ik vind het wel leuk hoe je dat doet.

Dat is allemaal een beetje luchtig niet allemaal van de zware.. Want dat heb je natuurlijk met ‘De Wijsheid van de Wereld’ eigenlijk hele diepe rimpels van. Ja, je wil er een beetje jong blijven voor je schoenmaat. Zodoende zou je deze persoon ‘ik kan het waarderen wat je doet, maar toch maar toch, jij gaat wat mij betreft toch nog steeds voorbij aan de basis. Je hebt het over allerlei Amerikaanse filosofen, allerlei esoterische Oosterse filosofen. De boeddhisme komt voorbij en dan komt er ineens een Spinoza nou, ja da’s natuurlijk allemaal behoorlijk op niveau

Maar het is nog niet de basis. En tegelijkertijd, ik hoor je wel eens roepen ” H√© die ouwe Arie Total Loss en Aristoteles en Socrates en noem maar op en Plato. Dat zijn toch in feite wel de drie hele grote? En daar ga je natuurlijk niet zo makkelijk aan voorbij. En tegelijkertijd ga je ook niet zo makkelijk aan beginnen, want voor je het weet ga je dingen zeggen die je niet kunt funderen. En dan ben je in de filosofie verloren, h√®. 

De filosofie is eigenlijk een soort Bouwonderneming. Het enige dat daar eigenlijk van belang is, is dat je dat wat je zegt – maakt niet uit wat je zegt – maar dat je niet kunt funderen dat het op een of andere manier niet zo maar Hup! uit de lucht gegrepen is hier, doe er maar wat mee. Nee, de filosofie. Daar moet je nadenken en dat moet kloppen. En dat moet het liefst eigenlijk net zo kloppen als een wiskundige formule. Nou, dat is voor mij heel erg ingewikkeld, want sowieso klopt er helemaal niks in mijn leven anders dan een zwerende vinger, als ik die zou hebben.

Maar toch. Vandaag ga ik het verzoek inwilligen, neem ik een duik in de meest basale grote filosofen. En die hebben boeken geschreven, die kan ik niet betalen, dus ik moet het uiteindelijk op dit moment doen met een kopietje…. Dus ja, kunnen we hier nog spreken van de boekenkast van Frank? Of hebben het hier over de kopietjes kast van Frank? Maakt niet uit, want uiteindelijk gaat het niet om de vorm, maar om de wijsheid.

Dus als u even heeft, luister ‘es even hier want we gaan nu het boek ‘Alpha’ nemen uit de metafysica van Aristoteles.

Dat vraagt meteen een ander soort toon, een bepaald soort respect en een bepaald soort ingehoudenheid en een bepaald soort nederigheid. Omdat Aristoteles, het Aristo dat is ….de perfecte, de goede, de kundige, zo u wil. Inderdaad, misschien wel tot √©√©n van de founding fathers is van het kunstige, het juiste, het subliem nadenken over de zaken van het leven en die Aristoteles, die heeft eigenlijk overal wel iets over gezegd. Dat is natuurlijk het merkwaardige, die man heeft echt overal wel iets over gezegd.

Daar zat natuurlijk heel veel lariekoek bij, maar ja, twee√´nhalf duizend jaar geleden was het theezakje nog niet uitgevonden. Dus ja, wat wil je? Let op. Begint hiermee. 

“Het is naar weten dat alle mensen van nature streven” 

E√©n zo’n zin, daar zou ik al een hele video over kunnen maken. Dus als ik heel dat boek zou gaan bewerken tot een video, dan is die video van hier tot Tokyo weer terug. Nou ja, ik denk dat ik tegen die tijd weinig kijkers mee heb.

Maar toch, die ene zin, dat is de zin waarin zoveel schuilt. Let op, ik herhaal ‘m nog een keer wat het zou kunnen zijn dat u hem toch net gemist heeft! En ja, het begin mis dan kan je Aristoteles misschien wel meteen gelijk ophouden en dat is niet de bedoeling. Let op, 

“Het is naar weten dat alle mensen van nature streven”. Dus als je denkt God, God, God, waarom ben je toch de hele tijd zo nieuwsgierig?

Terwijl ik helemaal niet nieuwsgierig wil zijn? Waarom wil ik iedere keer toch alles maar weten? Boer zoekt vrouw, Vrouw Zoekt Boer. Noem maar op. Al die onzin, dat komt alleen maar, zegt Aristoteles, omdat je dat van nature wil. Je wil van nature gewoon weten. Je kent dat wel,  je komt een boekenkast tegen, je kent de boekenkast niet en toch pak je het boek. Je kijkt ernaar en je denk ik wil het weten en dan is dat niet iets abnormaals,

…dan is dat iets waar wij van nature naar streven. Zelfs als seks, drugs en rock ‘n roll, daar streven wij van nature is toch een geruststellende gedachte, vindt u niet? Afijn, het gaat door… 

“Een aanwijzing daarvoor is hun voorliefde voor de waarnemingen”

 Je wil altijd waarnemen, toch? 

“Die voorliefde geldt de waarnemingen namelijk ook omwille van zichzelf, los van enig nut” 

Dus hij zegt eigenlijk we willen gewoon waarnemen, ook al levert het ons geen fuck op. Naja, dat verklaart gewoon het succes van het terras.

Want je gaat toch lekker naar het terras om waar te nemen, om mensen te kijken, naar mensen te kijken die naar buiten gaan, om naar mensen te kijken die op het terras zitten, naar mensen te kijken. Waarom doe je het? Het heeft geen ander nut dan gewoon kijken. Het is een soort nutteloos waarnemen en het is dus het waarnemen wat een teken is voor onze streven naar ‘weten van nature’. Dan weet u het maar, als u op een terras zit en u bent aan het kijken…

Aristoteles had het al in de gaten. Ik zit hier omdat ik van nature hier moet zitten, omdat ik van nature wil kijken en waarnemen. We zijn niet nieuwsgierig, maar we willen graag alles weten. Vervolgens 

“…en het meest van al die waarnemingen door middel van den ogen” Ja, de ogen. Wat je ogen zien, kunnen je handen bedenken. 

“Niet alleen namelijk ons handelen mogelijk te maken, maar ook wanneer we geen handeling overwegen, verkiezen we het zien, durf ik te zeggen, boven alle andere waarnemingen.”

“De oorzaak hiervan is dat vooral deze waarneming ons de dingen leert kennen en allerlei kenmerken laat zien.”

 Gewoon kijken is primair.

Zo’n idee, h√®.  Daarvoor waren nog in de mist; is het nou voelen, is het nou ruiken? Is het nou tast? Is het nou? Nee. Aristoteles zegt luister, het is te zien. Je moet er maar opkomen. Maar als ik dan gewoon een paar bladzijden verder op ga. Want ja, je weet hoe het is. Ik vind het leuk als ik het zelf ook hier begrijp.

Dus de kans is groot bij Arie Total Loss dat als je gewoon 23 pagina’s verder gaat dat je totaal het spoor kwijt bent. Dus broekriemen vast, daar gaan we! 

“Dat verklaart ook waarom we op elk terrein de mensen die plannen maken meer respecteren dan de uitvoerders 

en van hen aannemen dat ze meer weten en ze ook wijzer achten. 

Namelijk omdat zij van de dingen die tot stand gebracht worden de oorzaak  kennen. 

Terwijl we de uitvoerders in feite vergelijken met de levenloze dingen die wel iets doen, maar niet weten dat ze doen wat ze doen, zoals vuur dat brandt”

Nou, u mag blij zijn dat ik daar dus bijles in krijg op de universiteit want anders kan je hier geen chocola van maken. Wat je eigenlijk zegt is heel simpel. 

Je hebt mensen die de plannen maken en je mensen die het uitvoeren. En dat is is heel simpel. Als jij de plannen maakt, moet je weten waarom iets werkt en iemand die uitvoert die weet alleen maar dat het werkt. 

Dus iemand die weet dat het werkt die weet dat het werkt maar die kan dus niet iets anders bedenken dat net zo werkt als hij niet weet waarom het zo werkt. 

En dat is het verschil en de kennis die je dus hebt van waarom iets werkt is dus hoger dan de kennis dat je weet dat het werkt. Begrijpt u het nog? Begrijpt u ook waarom het werkt? Wat ik… goed? Dan zit u op een hoger niveau. Dan kunnen we niet door naar de volgende bladzijde, want ik wil graag dat we wel op dezelfde pagina zitten.

Neem gewoon weer even drie afslagen naar links en √©√©n naar beneden en dan kom ik uit bij in de ‘Ethica’, het gisteren nog gegeten. 

“In de Ethica hebben we al gezegd wat het verschil is tussen techniek, kennis en dergelijke. In dit betoog gaat het er nu alleen om dat alle mensen ervan uitgaan dat wat wijsheid genoemd wordt, verband houdt met de eerste oorzaken en beginselen..”

Dat is echt zo Grieks, h√©. 

De eerste oorzaken en beginselen… nou ja, God en de principes van het heelal.

Dat is natuurlijk een enorme wiskundige Formule; Wie heeft het bedacht? Wat is de eerste oorzaak? Wie of wat ligt er aan de grondslag van alles wat dat er is? Dat is heel Grieks. 

“Daaruit volgt als gezegd dat we mensen met ervaring voor wijzer houden dan mensen die alleen over een bepaalde vorm van waarneming beschikken. Dat wijsheid kennis is die zich met bepaalde oorzaken en beginselen bezighoudt, is op grond hiervan duidelijk”

 Lieve mensen, ik ben echt blij dat we nu aan de hand van een paar krachtige zinsneden uit het werk van onze grote vriend Arie Total Loss tot een soort fundering komen van datgene waar we hier naar op zoek zijn, naar de wijsheid.

Want Arie Total Loss zegt heel duidelijk dat wijsheid gaat over het kennen van de oorzaken, van de beginselen, van de principes, van de theorieën, van het beschouwen. Het kunnen beschouwen en het kunnen omvatten in een theorie van datgene wat aanschouwelijk wordt gemaakt. Dus het gaat niet om één of ander trucje. Het gaat niet om één of ander loos inzicht. Het gaat niet om één of andere manier om snel anderen van jouw gelijk te doen overtuigen, zodanig dat je veel kunt verkopen.

Nee, lieve mensen, de wijsheid die ertoe dient om andere mensen te manipuleren om jouw zaak sneller vooruit te krijgen. Puur omdat het pragmatisch beantwoordt aan de doelen die jij gesteld hebt voor het verwezenlijken van het geluk van jouw leven. Ja. Frank ff een beetje rustig man die bij veel te filosofisch, ok√© dank je wel… is uiteindelijk van een heel andere orde dan de werkelijke filosofie. De liefde voor de wijsheid die in feite de hoogste filosofie is, de metafysica, de fysica die na de fysica komt, die boven de fysica uitstijgt. De metafysica is datgene waarin alles uiteindelijk verklaard wordt in universele principes van de fysieke wereld waarin wij als stervelingen ons aards bestaan slijten, om uiteindelijk in grote mate van verwarring en onwetendheid het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen 

Amen…ah,wat mooi…

Wie zich ook maar enigszins interesseert voor de 'wijsheid van de wereld' kan eigenlijk niet om het werk en invloed van Aristoteles heen. Reden genoeg om deze oer-filogoof eens flink door elkaar te rammelen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *