Welkom bij de vijfde aflevering van ‘Franks Boekenkast’, waarin we op zoek gaan naar antwoorden op vragen in ‘De Wijsheid van de Wereld’ van mijn boekenkast, waarvan ik de meeste boeken nog nooit gelezen heb!

Nou ja, nog nooit.. Er zijn boeken bij waarvan ik denk: ‘Die heb ik nog nooit gelezen. En de kans dat ik ze ooit ga lezen is ook wel bijzonder klein.’

Dus ja, om die boeken toch nog enigszins van nut te laten zijn dacht ik: ‘Weet je wat? We gaan er gewoon een videoserie van maken!’

Ik sla gewoon eens een bladzijde open en dan zien we wat er van komt. U ziet, ik heb de bril al op de neus. Dat betekent dat we vandaag een serieus onderwerp gaan hebben. En ik heb hier het boek. Ja, dat is van ene ‘Blavatsky’, dat was een vrouw. Ene ‘Blavatsky’, negentiende eeuw. En die was van de theosofie.

Nou, wat dat nou precies inhoudt? Ik zou er een heel verhaal over kunnen houden, maar dat zou weinig hout snijden. Dus ik ga gauw over naar één van de eerste bladzijden in dat boek. Laat ik het zo zeggen, één van de eerste bladzijden die spontaan openvalt en ik begin gewoon te lezen. En dan zien we wel wat we ervan kunnen maken.

‘Dus het hogere komt overeen met het lagere en het lagere met een hogere. Om dit ene, inderdaad wonderbaarlijke werk, tot stand te brengen dat de mens is.’

Mmm.. Nou, dat is een hele diepe. Dus het hogere is het lagere, het lagere is het hogere, zodanig dat de mens tot stand kan komen.

Een beetje ‘zo boven, zo beneden’, dat idee. ‘Wat het geheime merk van Ceram’, geen idee, ‘koning van Hiram’. Oké, dat maakt het helder. ‘In de Kabbala’.

Kabbala, dat is iets hè. Iets met Israël. Iets esoterische leer van de Joden, volgens mij, de Kabbala. Maar ik kan me vergissen, want ik ben geen expert.

‘In essentie één, maar met drie aspecten.’ Nou ja, daar krijg je ‘t alweer hè! Daar krijg je ‘t alweer.

Waar je ook in ‘De Wijsheid van de Wereld’ op zoek gaat, daar komt wel 1 en 3 en 7 vaak hè. Dat is een soort van, ja, dat zijn van die getallen.

Die komen iedere keer weer terug. De vader, de Zoon, de Heilige Geest. Nou ja, noem maar op. 1-2-3, de wet van 3. Dat komt allemaal terug.

‘Is het universele middel, of de Steen der Wijzen. Het hoogtepunt van het geheime werk is enerzijds de geestelijke volmaakte mens, anderzijds is het de vereniging van de drie elementen.’

De drie elementen. Nou, daar heeft ze het het vast over gehad. Want ik denk: ‘Ja, wat zijn dan de drie elementen?’

‘Wat zijn nou de drie elementen?’ Want Aristoteles had er toch 4. Uhm, nee 5!

Ziet u, je ziet mijn hand al. Je had er dus de aarde, water, lucht, vuur en de ether! Vijf!

Dus Aristoteles, die had er vijf. Zij heeft er drie. Nou ja, dan moet ik dus gaan zoeken, dat ga ik nu niet doen, want dat is vanwege de tijd niet haalbaar.

Maar ik ga gewoon, kan me niet schelen, huppatee! Tweehonderd pagina’s vooruit kijken waar ze ‘t dan over heeft!

Of er dan enige progressie is in haar gedachtegang. Dus ik begin gewoon hier op regel 29.

‘Zoals gezegd, was en is dit de doorgang door de gouden…’ Gouden koe? De Gouden Koe.

‘In dezelfde gebruikte houding als die werd aangenomen in de galerij van de piramide, die de mens in de Hebreeuwse Esoteric aan jeova gelijkstelde. Het hele verschil ligt in de geest waarin dit wordt geïnterpreteerd. Zowel bij de hindoes, als bij de oude Egyptenaren, was en is de geest volkomen metafysisch en psychologisch.’

Metafysisch en psychologisch. Dat zijn echt van die begrippen waarvan je denkt: ‘Jaa.. wat bedoelen ze daar nou mee?’ Dat klinkt goed hè? Metafysisch, metafysisch is eigenlijk alles wat je niet kan zien. En dat is nogal een hele hoop hè, want eigenlijk kun je geen woord uitspreken zonder metafysisch te zijn. Ik ben nu metafysisch, omdat ik praat over metafysie. Dus als je zegt: ‘Ja, metafysica is gewoon niet van belang’, dan spreek je eigenlijk al vanuit een soort metafysisch… geheel, dus het is behoorlijk ingewikkeld.

Maar daarom is het ook een boekenkast. Het is een boekenkast met kennis der Wijsheid van de Wereld. Nou, ik ga nog even door. Ik ga gewoon weer 120 pagina’s terug en dan kom ik hier bij: Noach. Nou, die kennen we allemaal van die boot hè. Van de ark. ‘Noach was een ‘Cabir’, dus moet hij een demon zijn geweest’. Nou, een demon, een demon.

Dat is voor ons een soort kwade geest. Voor de Grieken was dat een Deimon. Dat was een soort van Geest. Daar zat nog niet goed of kwaad. Het was meer, zeg maar, je Deimon. Je kent het mannetje wel, zo’n Deimon. Dat was een soort van jou Deimon, jou geest, jou…? Ja. Dus Noach was een demon. Dat vind ik een boutenstelling, maar we gaan gauw lezen, want wie weet komen we iets op het spoor waar van we denken: ‘Nou..’

Daar kunnen we de dag mee door. ‘Het doet er weinig toe, of ISIS of Ceris(?), de Cabiria(?), of de Cabiren(?) de mensen de landbouw hebben geleerd? Maar het is…’ Ik wil niet veel zeggen, maar ik denk.. dat deze leer.. Die is zo geheim, dat zelfs als je hem dus in je handen hebt, en je begint te lezen, dan nog snap je daar eigenlijk helemaal geen bal van. En blijft het boek dus in feite gewoon een geheim. Voor u en voor mijn. En breng ik het graag terug op de plek waar het hoort.

In de ‘De Wijsheid van de Wereld’, waarvan ik de meeste boeken niet gelezen heb en waarvan ik nu denk ik weet dat er één boek is die ik waarschijnlijk nooit zal lezen.

Er zijn heel wat esoterische doctrines ontstaan uit 'de wijsheid van de wereld' Eén van de verreweg verwarrendste en intrigerende is misschien wel 'De Geheime' leer van Blavatsky van de theosofie uit eind 19e eeuw..wie weet..kijken wat onze filogoof daarover te melden heeft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *