Guns Out of Control

Fortlauderdale Shooting

Inhoudsopgave

Inleiding

Falend Gun Control Beleid

De Illusie vanVeiligheid, met alle geweld verdedigd

Een jongeman van 19 heeft gisteren 17 dodelijke slachtoffers gemaakt in een middelbare school in Florida. De schutter was in het bezit van een semi-automatische AR-15 en had veel munitie op zak. Nochtans waren er signalen dat de tiener een potentieel gevaar vormde.


Florida likt zijn wonden. Terwijl de Amerikaanse maatschappij dreigt te bezwijken onder haar eigen ‘vrijheidsprincipes’ vraagt menigeen zich af wat iemand toch beweegt om aan het slachten te slaan. Had Nietzsche ooit kunnen bevroeden dat, na het kapen van zijn ‘Übermensch’,  nu ook zijn ‘Will to Power’ wel in een heel vreemd daglicht zou kunnen komen te staan?

Verlangen naar Macht

Met een wapen kan je op een eenvoudige wijze dat verlangen naar macht stillen. Het idee is dat een wapen je beschermt en een gevoel van veiligheid geeft. Dat klinkt plausibel. Tot op de dag van vandaag hebben de diverse wapenwedlopen een derde wereldoorlog nog steeds kunnen voorkomen. Het concept van veiligheid door afschrikking lijkt dus te werken. Voorwaarde is wel dat er een beheersbaar aantal rationele actoren zijn. In de Amerikaanse wapenwedloop wordt het aantal actoren in principe slechts begrensd door het aantal inwoners, waarvan het nog niet gezegd is dat die allen altijd even rationeel zijn.

Macht is paradoxaal gezien louter mogelijk als er een verschil in macht bestaat. Met het tweede amendment in de arm heeft in principe ieder Amerikaans staatsburger het recht een wapen te dragen. Deze ‘democratisering van de macht’ impliceert juist een reductie van de macht en vergroot Telkens weer is het antwoord van de wapenlobby dat je macht herstelt door je macht te vergroten. Meer wapens voor het bestrijden van wapens. 

Oplossen van de oorzaak

Je kan echter een probleem nooit oplossen door de oorzaak ervan te vergroten. Je kan het gebruik van wapengebruik niet verminderen door het wapenbezit te bevorderen. Meer wapens impliceert potentieel meer geweld.  De ‘finale’ oorzaak van een wapen is om het als een wapen te gebruiken. Wie zijn wapen slechts als hamer gebruikt, om er een schilderijtje mee op te hangen, had zich beter meteen een hamer kunnen laten aanmeten. Wie het bezit van een wapen verdedigt door zich achter het veiligheidsaspect te verbergen, heeft wellicht nog niet alle alternatieven om dat doel te bereiken serieus overwogen.

De machtige Amerikaanse wapenlobby weet met succes al jaren ieder rationeel argument tegen wapenbezit te pareren met het argument dat het enige dat een ‘bad guy with a gun’ kan stoppen een ‘good guy with a gun is’ Maar wie bepaalt wie of wat goed is?   

Boekdrukkunst

De uitvinding van de boekdrukkunst verloste menig monnik van het naar hem vernoemde monnikenwerk. Sinds de komst van de Personal Computer is iedere zichzelf tot schrijver gebombardeerde individu verlost van de gate-keepers van de uitgeverijen. Spotify leidde bevrijdde muzikanten van wetten van de platenmaatschappijen. Sociale media geeft iedere stem een podium. De macht van de traditionele TV is door YouTube al tijden achterhaald. Maar hoe scheid je in al die kakofonie het kaf van het koren?

Nietzsche was geïnspireerd door het idee van persoonlijke sublimatie en hield een pleidooi om je eigen potentialiteit niet op te offeren door je te conformeren aan de norm van de middelmaat van de grijze massa. De inspanning die je voor die kwaliteit van macht hebt te doen, is echter niet op iedere straathoek voorhanden. Deze vorm van macht ontbeert het vaak aan de noodzakelijke discipline van haar bestuurder om op een verantwoorde wijze met deze macht om te gaan.


Bron

Fortlauderdale Shooter

https://www.npr.org/2018/08/17/639591328/fort-lauderdale-airport-shooter-is-sentenced-to-life-in-prison?t=1619019009264

A federal judge has sentenced Esteban Santiago to life in prison for carrying out a 2017 shooting in a Fort Lauderdale, Fla., airport that killed five people and injured six others.

U.S. District Judge Beth Bloom called Santiago’s attack “85 seconds of evil” when she announced the sentence Friday.

Santiago had accepted a plea bargain, admitting guilt on 11 charges in exchange for prosecutors declining to seek the death penalty.

He faced federal charges because the Jan. 6, 2017, shooting was carried out inside of an international civilian airport.

Santiago was living in Anchorage, Alaska, when he flew to Fort Lauderdale with a handgun checked in his luggage. Authorities said he followed the Transportation Security Administration’s protocols for checking the gun, as NPR reported at the time.

After landing, Santiago picked up his bag, went to a bathroom and loaded the gun. He opened fire in the baggage claim area of Terminal 2.

Santiago, who grew up in Puerto Rico, served in the National Guard in Puerto Rico and Alaska. He was deployed to Iraq 2010 to 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *