Hoe Hervind Ik Mezelf?

Hoe hervind je jezelf na een Burn Out?

Inhoudsopgave

After Burn Out Strategies

Het is gemakkelijker dan ooit om te verdwalen in de dagelijkse beslommeringen en stress van de externe wereld. Werk, relaties, boodschappen – onze focus is bijna latijn op iet en iemand buiten ons zelf. En voor de meest van ons is het een constante inspanning om het anderen naar de zin te maken of om ons zelf aan te passen aan het beeld dat anderen graag van ons zien om hu liefde, goedkeuring of respect te verdienen.

Maar dit alles is niet veel meer dan een spel van stress en frustratie. Want het is namelijk niet wat we hebben of hoe we worden gezien dat ons gelukkig maakt. Het is wie we zijn geworden – hoe we ons leven leiden en wie we zijn als persoon dat ons werkelijk vervulling en geluk kan schenken. Ze kunnen alle ‘dingen’ van je afnemen maar wie je werkelijk van binnen bent kan niemand van je afpakken.

Daarom is je opnieuw kunnen verbinden met jezelf niet iets dat je ‘zou moeten doen’. Het is iets dat je wil zien als iets dat je ‘moet’ doen. Het geeft je een kans om je authentieke kwaliteiten te ervaren en jezelf te herinneren waar het nu werkelijk bij jou overgaat. En hoe meer je je dit herinnert, hoe meer het zich in jouw leven toont aan anderen en hoe meer je daarmee bijdraagt aan de wereld om je heen.

Waarom zou je genoegen nemen met minder. Minder dan wie je kan zijn, minder dan je kan delen, minder dan je kan geven of scheppen? Misschien is het vanwege de patronen die we onszelf hebben aangeleerd. Om deze patronen te doorbreken heb je iets nieuws uit te proberen. Daarom heb ik hier drie ongelofelijk krachtige manieren gedefinieerd om de verbinding met je innerlijk zelf te ontwikkelen, versterken en te verdiepen.

1. DE KRACHT VAN DE STEM

We zijn geneigd onze stem als doodnormale functionele aangelegenheid te zien, te gebruiken om te communiceren, je te uiten, te vermaken. Maar volgens velen die het reeds hebben ontdekt verschaft onze stem een toegang tot onze ware zelf.

Als kind is je stem nog puur en onaangepast. Stembanden zijn dan op z’n sterkst en hadden we nog geen filters om de impact van onze stem aan te passen aan verschillende omstandigheden. Maar gedurende het opgroeien werden we ons er steeds meer bewust van onze sociale omgeving en begon het onderdrukken van de oorspronkelijke expressie van de stem louter om maar niet uit de toon te vallen. Wat een mooie paradox!

De aangepaste stem heeft ons steeds meer verwijdert van de authentiek kracht en energie van ons natuurlijke stemgeluid. Als we spreken, is dat spreken geen natuurlijke representatie meer van onze ware aard maar eerder een reflectie van idealen en personas die de maatschappij ons oplegt.

De kracht die we ervaren door het zingen van een lied geeft ons de unieke mogelijkheid om onze natuurlijke intelligentie weer te laten spreken over ons lijf en ons dichterbij te brengen bij wie we werkelijk diep van binnen zijn.


2. DE KRACHT VAN DE JUISTE VRAGEN

Het verschil in kwaliteit van leven tussen de verschillende mensen is vaak een kwestie van het verschil in het soort vragen dat iemand zich aanhoudend stelt. Als je jezelf een ontkrachtende vraag stelt – zoals ‘Waarom overkomt mij dit nu altijd?’ – je mentale bovenkamer zal op zoek gaan naar een plausibele verklaring ook al is de vraag helemaal niet relevant. Omdat de verklaring op zich heel geloofwaardig is, is de kans reëel dat je zelf uiteindelijk het nog gaat geloven ook. Het onderbewuste verzint iets in de trant van ‘Omdat je niet goed genoeg bent’ en voordat je het weet stel je jezelf alleen nog maar vragen om dat antwoord bevestigt te krijgen.

Maar als je jezelf nu eens bekrachtigende vragen zou stellen, zoals ‘Hoe kan ik deze ervaring gebruiken om mezelf meer te waarderen?’ dan zal het onderbewust ook op zoek gaan naar mogelijke antwoorden alleen zullen deze antwoorden je in je kracht zetten en je een goed gevoel geven over jezelf. Op deze manier stel je jezelf in staat om jezelf weer met jezelf te verbinden juist op een moment dat je je dreigde te verliezen in een negatief zelfbeeld.

Dit is waarom het zo belangrijk is om jezelf te blijven sturen om je dit soort ‘juiste’ vragen te stellen omdat de kwaliteit van de antwoorden een directe verbinding hebben met de kwaliteit van je leven. Ze sturen je mentale focus en bepalen daarmee uiteindelijk hoe je denkt en voelt.

De sleutel is om een manier van vragen stellen te ontwikkelen die je ware natuur versterken. Je kunt je bijvoorbeeld focussen op vragen zoals:

  • Waar ben ik het meest gelukkig over in mijn leven?
  • Waar ben ik het meest enthousiast over in mijn leven?
  • Waar ben ik het meeste trots over in mijn leven?
  • Waar ben ik het meest dankbaar voor in mijn leven?
  • Waar wil ik me aan committeren in mijn leven?

Door om van dit soort vragen tot een soort dagelijks ritueel te maken zul in staat zijn jezelf een toegang te verschaffen tot jouw meest krachtige innerlijke emotionele staten. Op de lange duur als je deze oefening dagelijks doorzet zul je in staat zijn een soort mentale snelwegen te creëren naar meer geluk, levensvreugde, trots, dankbaarheid, plezier, commitment en liefde. Een zuivere expressie van wie een ieder in essentie werkelijk is.

3. DE KRACHT VAN EEN SYSTEEM

De Bron

De basis van veel van de concepten uit het werk van Frank komen voort uit ‘De Vierde Weg’. Het is een stelsel ontstaan uit het pionierswerk van Gurdjieff en Ouspensky aan het begin van de vorige eeuw. Deze mystici, filosofen, zoekers naar de waarheid waren los van elkaar op zoek naar wat Ouspensky later zou omschrijven als ‘Het Wonderbaarlijke’ Ze waren ervan overtuigd dat er een werkelijkheid schuil moest gaan achter de ‘werkelijkheid’ die wij als de werkelijkheid ervaren. Ze reisde de hele wereld af op zoek naar verborgen scholen die over de ‘bijzondere kennis’ beschikte die de mens een toegang kon geven tot deze verborgen werkelijkheid.

Deze kennis stelt je in staat de regie over jezelf en hoe je de wereld te krijgen op een niveau dat je voorheen niet voor mogelijk hield. De kennis van ‘De Vierde Weg’ heeft een bepaalde onweerlegbaarheid en eenvoud die je dingen laat zien over je eigen gedrag en dat van anderen waardoor het heel helder wordt wat je stopt, waarom dingen in je leven lijken te herhalen en hoe je daar een doorbraak in kunt hebben en zodoende het leven te creëren waar je van houdt.

Systeem

‘De Vierde Weg’ is een eeuwenoud esoterisch stelsel dat ontstaan is vanuit het gedachtegoed van de Gurdjieff en Ouspensky traditie. Het laat je wezenlijke vragen stellen bij de illusies in je leven waardoor je in staat zult zijn om tot de kern door te dringen van wie je bent en wat jouw authentieke rol kan zijn in dit leven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *