Podcasts

Filosofie

Het wachtwoord van vandaag is “Filosofie”

Wat betekent het woord filosofie en wat is de waarde van de verschillende filosofische disciplines vandaag de dag nog in de verschillende antropologische disciplines zoals ‘coaching’, ‘psychologie’, ‘sociologie’, ‘religie’ etc.? In dit zeer levendige gesprek komen veel van de verschillende facetten van de ‘klassieke’ filosofische vaardigheden aan bod en worden er een aantal ook daadwerkelijk meteen toegepast. Wat betekent een bepaald begrip? In hoeverre speelt een bepaalde filosofische traditie onbewust een belangrijke rol in hoe we over ons zelf en wereld denken? In welke mate zijn deze ‘hiaten’ van belang om op te vullen als je met mensen werkt en een verschuiving in hun leven wil faciliteren? Vragen die van een mogelijk antwoord worden voorzien omdat het ultieme filosofische uitgangspunt het fundamentele credo van Socrates blijft ‘Ik weet dat ik niets weet’ of zoals het in de Challenge geponeerd wordt: “Ik weet dat ik niets zeker weet’. Eet smakelijk!

Luister verder »

Graduate Call Kerstin Vonkeman

Hoe is het met ‘Kerstin Vonkeman/Schuurink’

Kerstin is een Tools4life graduate die de Challenge (toenmalige UYL) al meer dan 12 jaar geleden heeft gedaan. Wat is er de afgelopen jaren allemaal gebeurd en op welke manier speelt transformatie en het gedachtegoed van het werk van Tools4life/NMG nog een rol in haar leven. Het wordt een zeer geanimeerd gesprek waarin we gelijk maar een aantal grote thema’s de revue laten passeren. Het gaat over relaties en het belang van communicatie. Het gaat over angst en hoe fundamenteel dat kan zijn voor de manier waarop je je leven inricht. Het is een animerend gesprek dat alle kanten van het filosofisch spectrum aandoet en smaakt naar meer!

Luister verder »

DeeMoed & BDSM

Het wachtwoord van vandaag is “Deemoed”

Het gesprek begint, zoals altijd met een onderzoek naar de verschillende betekenissen en etymologische afstamming van het begrip dat hier ter tafel komt. We vragen ons af of deemoedigheid een inspirerend potentieel kan zijn en of een potentieel een absolute status kan hebben. Het gesprek wordt echter pas echt ‘inspirerend’ als Jaël Rauter het begrip ‘deemoed’ in verband brengt met BDSM en de leerstellingen van Freud, de mentor van Jung en de aartsvader van de psycho-analyse. Vragen die dan onvermijdelijk naar bovenkomen zijn in de trant van ‘Waarom wil iemand zich onderwerpen?’ ‘Waarom is angst zo’n aantrekkelijk gegeven?’ en ‘is het verkeerd om je onderdanigheid uit te leven?’ Al met al weer genoeg stof om je filosofisch over op te winden!

Luister verder »

Veréénzelviging

Make My Day 12 04 2021

Het wachtwoord van vandaag is “Veréénzelviging”

Het gaat al gauw over aandacht, en zelfherinnering en of er een mogelijkheid bestaat om een duale of gespleten aandacht te hebben. Een verband tussen het ‘Eénzelvigen’ en ‘Ego’ licht voor de hand, zeker als Jaël de discussie probeert uit te breiden met een nogal exhaustieve en conceptuele verhandeling over de relaties tussen ‘ego-inflatie’ en het collectief onderbewuste en de Archtypen van Jung. Gelukkig steekt onze geachte StandUpCoach daar een stokje voor om het gesprek nog enigszins binnen de context van het wachtwoord te houden. Het levert wederom een levendig gesprek op dat de gemoederen nog lang zal bezighouden….(een minuutje of 56 hahahah..) Veel plezier!

Luister verder »

Waardigheid

Het wachtwoord van vandaag is “Waardigheid” We zijn er allemaal getuige van dat er deze dagen in het politieke en publieke debat veel op het spel staat als het gaat om de waarden die we allemaal zo belangrijk vinden. Wat kunnen we zeggen over de ‘waardigheid’ van de politieke hoofdrolspelers van dit moment? Om daar enigszins een gerede poging te doen om daar iets zinnigs over te zeggen wordt het al gauw duidelijk dat we wel een bepaalde ‘intuïtie’ hebben bij het begrip “waardigheid” maar dat het toch nog niet zo makkelijk is om een concreet criterium te definiëren dat we aanhouden om de ‘waardigheid’ van iemand te kunnen inschatten. Wat maakt dat we iemand ‘waardig’ vinden? Wat ligt daarbij aan ten grondslag? En meer, is ‘waardigheid’ een absolute waarde of kunnen het ons permitteren om daar enigszins losjes mee om te springen? Interessante vragen die allemaal aan bod komen in deze podcast van de BongoClub!

Luister verder »

Liegen als Pinokkio

Het wachtwoord van vandaag is “Liegen” “Mevrouw de voorzitter, ik heb gelogen. Mijn eer en geweten dwingt mij dit te bekennen. Ik treed af” Hoe toevallig dat onze grote leider gisteren – uitgerekend op Witte Donderdag, de dag dat Judas Jesus verraadt – zo ongelofelijk de schijn tegen zich heeft en nog steeds van zijn eigen gelijk overtuigd lijkt. Wat staat hier eigenlijk op het spel? Wat zijn de consequenties als we ook dit weer ‘door de vingers zien’? Opnieuw openbaart zich hier een fundamenteel ethisch dilemma – het zal toch niet weer zo laat zijn – waar de mensheid, en dus ieder mens, steeds opnieuw mee te maken krijgt; kies ik voor wat fundamenteel ‘het juiste’ is als dat wat je eer en geweten je ingeeft, of laat je de belangen (lees: consequenties) zwaarder wegen en kies je toch voor de uitverkoop? Deze kernvraag biedt ruimte voor een interessante discussie, hier in de Bongoclub

Luister verder »

Reproductie van de Perfecte Intelligentie

Het wachtwoord van vandaag is “Reproductie” Hoe toevallig als je net een zoveelste promotie hebt gelezen over een of andere software die het heel gemakkelijk maakt om teksten voor je te ‘produceren’ op basis van het reproduceren van bestaande content. Kunstmatige Intelligentie; is dat een verbetering of moeten we dat juist vrezen? Het is het begin van een ethische discussie die ons weer in allerlei uithoeken van het menselijke denken brengt. Hoe schat je kansen in en in hoeverre kan A.I. ons daarbij helpen? Het beslechten van dilemma’s is misschien wel de belangrijkste menselijke exercitie die ons vaak meerdere keren per week of per dag in ons hoofd om antwoorden komt bedelen.

Luister verder »

Alles Begint Met Helderheid

Het wachtwoord van vandaag is “Helderheid” Al meer dan 9 jaar resoneert de uitspraak van Brendon Burchard door mijn mentale decor: ’It all starts with clarity”. Het heeft even geduurd maar ik heb eindelijk de draagwijdte van deze uitspraak weten om te zetten tot een concrete message die precies aansluit bij wat ik de deelnemers aan mijn trainingen al meer dan 17 jaar geef. Ik geef geen antwoorden wat iemand ‘moet doen’ omdat ik dat ook niet weet. Ik geef geen tips of trucs omdat je dondersgoed zelf kan bedenken ALS je eenmaal helderheid hebt. Helderheid over wie je wil zijn. Helderheid over wat je dacht zeker te weten. Helderheid over het verschil tussen jouw beleving en de realiteit. Alles in je leven, alles….begint met helderheid. Als je niet meer weet hoe je aan je inkomen moet komen omdat Corona roet in het eten kwam gooien. Als je niet meer weet hoe je de verliefdheid weer in je relatie moet brengen. Als je eindelijk je eigen bedrijf wil beginnen. Als je niet iedere keer wil afwachten of voegen naar wat anderen van je willen. Helderheid is wat ik geef d.m.v. filosofische reflecties en het delen van wat dan zichtbaar (helder) wordt. U bent van harte uitgenodigd!

Luister verder »

Liefde en Angst

Het wachtwoord van vandaag is “Liefde en Angst”

Waarom zijn we zo bang voor de liefde? De liefde is toch misschien wel de expressie van het ultieme geluk van de mens? Je niet veilig voelen in een relatie omdat je het gevoel hebt dat je elkaar niet kan bereiken in het hebben van die angst is misschien wel het meest angstige van de liefde. Het zijn maar een paar van de vele reflecties die vandaag aan de orde komen in het ‘filogofisch’ onderzoek naar wat het is om mens te zijn. Doet u mee?

Luister verder »

Schaamte

Het wachtwoord van vandaag is “Schaamte” Wat is de filosofische draagwijdte van dit begrip? In hoeverre laten we ons handelen bepalen door schaamte en wat is de fundamentele voorwaarde voor schaamte? Het gesprek neemt een verrassende wending als Jaël de relatie tussen ‘liefde en haat’ aan de orde brengt in zijn eigen rubriek “ForeverJung” waarin hij vanuit een Jungiaans perspectief naar deze dualiteit kijkt en relateert aan het wachtwoord van vandaag.

Luister verder »

Transformationeel Leiderschap

Het wachtwoord van vandaag is “Transformationeel Leiderschap” We hebben het over de associaties en connotaties van deze woorden die maar al te vaak en al te gemakkelijk voor begrepen worden aangenomen. Wie zich de moeite getroost om op het internet deze term even te googlen komt al snel de meest prachtige omschrijvingen tegen die intuïtief zeer invoelbaar zijn maar in hun essentie soms behoorlijk dubbelzinnig. Het gesprek komt wederom bij Kant uit en zijn visie op wat ‘het goede’ is omdat het ethische element in een dergelijke discussie niet te vermijden is.

Er wordt weer lustig op los ge-dialectiseerd en je bent van harte uitgenodigd je eigen gedachten en overwegingen aan het zelfde proces te onderwerpen. Wat ‘dialectiseren’ inhoudt wordt in deze call zeer duidelijk!

Luister verder »

Medische Ethiek

Het wachtwoord van vandaag is “Betrekkelijkheid”

Aan de orde komen o.a. het belang van verhalen voor de betekenisgeving in je leven en dat betrekkelijkheid ook gezien kan worden als ‘relativering’ waarin al een verwijzing zit naar ‘relaas’ of te wel ‘een verhaal’.

In het gesprek komen we uiteindelijk ook uit op het geloof en medisch ethische vraagstukken en wie uiteindelijk mag bepalen over zijn eigen leven. Het is een enerverend call waarin we terloops ook nog het belang van ‘Hoop’ opnieuw even relativeren in de bovenstaande context.

Luister verder »

Mythen

Wat is de semantische betekenis van “mythe’ en op welke manier kennen we het woord. Zijn ‘Mythen” slechts ‘verhalen’ die ons geruststellen over dingen waar we geen verklaring voor hebben of kunnen mythen ook een functie hebben om te ontwaken?

Luister verder »

Onderscheid

Het wachtwoord van vandaag is “Onderscheid”.
Voorts hebben we het over onderscheid tussen het waarnemen en de theorie die de waarnemingen duiden. Daarnaast komen een aantal aspecten naar voren over wat de criteria zijn waaraan een aspirantlid van de BongoClub moet voldoen. Ook wordt er in die zin nog een verwijzing gemaakt naar een fundamentele antropologische dimensie zoals die gepresenteerd wordt in het stelsel van de “Human Types” uit de traditie van het gedachtegoed van “De Vierde Weg”.

Luister verder »

Hoop en leiderschap

‘Zonder Hoop Vaart Niemand Wel’ behoort tot de canon van Nederlandse gezegden die niet uit onze cultuur te bannen is. Dan moet er wel een kern van waarheid in zitten. Toch wordt het begrip ‘Hoop’ in contrast met het begrip ‘Leiderschap’ enigszins problematisch

Luister verder »

Levensidealen

Wat drijft een mens en waar worden we door aangetrokken? Iedereen is wel ergens op uit en heeft daarbij een bepaald idee voor ogen. De realiteit van dit ideële beeld is leidend maar is dat ook een voorwaarde om dit idee realiteit te laten worden?

Luister verder »

A-Sociale Media

De sociale media zijn als fenomeen niet meer te vermijden. Ze zijn overal aanwezig en of je nu veel op weinig op één van de bekende platvormen vertoeft maakt weinig uit want de sociale rol van sociale media ontgaat haast geen enkel ‘modern’ mens, toch?

Luister verder »
De dag na de verkiezingen

De Dag Na De Verkiezingen van 2021

Gisteren hebben nog heel wat getwijfeld maar vandaag komt aan alle onzekerheid een einde. De uitslagen zijn binnen en hoe je het ook bekijkt het zijn zeer verrassende uitslagen. Maar niet iedereen is blij…wat nu?

Luister verder »
Twijfel

De Keuze van de Twijfel

De dag voor de verkiezingen zijn er altijd nog een hele hoop mensen die ‘zweven’ en het allemaal nog even niet weten. Jaël weet heel zeker dat hij niet gaat kiezen. Weten de broeders filosofen hem aan het twijfelen te brengen?

Luister verder »
Vertrouwen

Vertrouwen en Cynisme

Hoewel het lijkt alsof deze twee begrippen mijlenver uit elkaar liggen lijkt er toch een verrassend verband te zijn. Er is een overeenkomstig aspect dat mogelijk het alom tanende vertrouwen en opkomend cynisme verklaart en mede kan ontzenuwen…

Luister verder »
De Goede Sier van de Bowerbird

De Goede Sier van de Bower Bird

Wat is goede sier en is het een exclusieve faculteit van de mens? Als je in het dierenrijk gaat kijken zijn er opvallende voorbeelden te vinden van dieren die zich een slag in de rondte werken om hun goede sier op orde te krijgen…

Luister verder »
Rinus Gerritsen Golden Earring

One More Radar Lover Gone!

Vandaag is het de dag van de nationale tribute aan de Golden Earring die noodgedwongen zeer plotseling moest stoppen vanwege de ziekte van George Kooymans. Tijd voor reflectie en herinneringen uit de oude doos

Luister verder »