Het wachtwoord van vandaag is “Werken aan jezelf” Voor wie geïnteresseerd is in deze podcasts is het vanzelfsprekend dat je een bepaalde appreciatie hebt voor ‘waarden’ en ‘betekenissen’ die zich niet op een positivistische of wetenschappelijke manier laten omschrijven. Na een aantal filosofische omzwervingen komen we in dit gesprek op de vraag uit of een mens niet fundamenteel ‘religieus’ is zich daarmee fundamenteel onderscheid van de andere dieren? Er is een geleefde wereld de we op een dagelijkse basis aan de lijve ervaren en er is een wetenschappelijke wereld die de leefwereld wil reduceren tot meetbare entiteiten. Het willen verenigen van die twee werelden is een project waarmee de filosofische mens zich al sinds jaar en dag mee heeft bezig gehouden. Of er ooit een positief einde zal komen aan dat project is op zich al een filosofische vraag die zich niet gemakkelijk absoluut laat beantwoorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *